Essentienaam
Top02.jpg

Specifiek voor Brighinda is het vragen en ontvangen van je Essentie-Naam, -toon en -kleur. Het zingen van je Essentie-Naam in je toon (en ook je persoonsnaam) is een zeer krachtig harmoniserend/helend instrument. Ook de betekenis van je 'naam' en Essentie-Naam wordt je gegeven, dit verbindt je sterker met de prachtige kern/vonk in jou. De Essentie-Naam kan de naam zijn van je Hoger Zelf, Ziel of nog hogere delen van jou, de naam waar je nu het meest baat bij hebt zal ik ontvangen.

nautilus.png

Afbeelding: Josephine Wall

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License