Helen Op Afstand
FairyKiss.png

Specifiek voor brighinda is ook 'het helen op afstand'. Wanneer het niet mogelijk is 'fysiek' samen te komen voor een klank/lichtsessie, of wanneer je de voorkeur geeft aan 'helen op afstand' kan het ook op deze wijze.

Net als bij "fysiek" helen worden bij "helen op afstand" de gezonde frequenties - in de vorm van tonen/licht en mantra's - van je energiecentra, verbonden met al de delen van je lichaam, aangeboden en nodigen je centra uit mee te trillen in deze evenwichtfrequenties…ook op afstand geldt dus een belangrijk principe van helen met klank/licht nl het principe van resonantie. Ook de andere principes van helen met klank/licht beschreven op deze website gelden hier.
Er wordt energie aangeboden, het gaat dus niet om energie 'zenden'. En jij kiest ervoor om deze frequenties wel of niet te ervaren.Deze frequenties hebben ook delen met een "quantum-gehalte" die voorbij tijd en ruimte opereren , daarom kan een 'heling op afstand'.
Wat het resultaat betreft geldt hetzelfde als ik beschreef onder het kadertje 'helen op afstand' in het lange stuk als je op "klanktherapie" klikt.

Enkel het 'helen op afstand' op zich is gratis, altijd. Bijkomende info en advies daar wordt wel een bijdrage voor gevraagd.

Een gesprek en info doorgeven kan in dat geval via telefoon, e-mail of post plaatsvinden.

Je kunt ook 'ondersteuning' voor derden vragen (hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de 'Essentie' van deze persoon).
In beide gevallen, als je hulp vraagt voor derden of voor jezelf geldt ook wat ik hieronder schrijf, ik vraag een steun aan te bieden die het beste jouw/hun pad, jouw/hun Essentie zal dienen…ik vraag een steun aan te bieden in overeenstemming met de Goddelijke wil .


Verder behoor ik als deelnemer tot de energielijn "krachtcirkel" in het leven geroepen door Jo Mattens.

De energielijn is een groepering van mensen die bereid zijn, vanuit vertrouwen in De Bron, energie te sturen naar een ander mens in nood of naar een bepaalde situatie op onze Moeder Aarde.

Dit betekent dat ik je vraag om heling/hulp ook kan richten aan deze groep. Dan ontvang je energie/steun van een ganse groep.
In dit geval kan je ook ondersteuning voor 'derden' vragen, maar/en je kan enkel vragen dat er steun wordt geboden die gericht is op hun hoogste zielengoed (je laat het aan het Universum over, hun Essentie die soort steun te bieden die zij volgens het Universum, hun Essentie het beste ontvangen)

Je kunt je ook aanmelden als een deelnemer aan deze energielijn, als je zelf helende energie wilt aanbieden….surf dan naar www.krachtcirkel.be

Wie kan deelnemen: Iedereen die een bepaalde gave tot het zenden van energie heeft : alle soorten van Reiki, Healing, alle Licht-werk. Ook mensen die wensen te bidden - vanuit hun hart en verbonden met De Bron van de Schepping - vanuit welke geloofsovertuiging ook.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License